The Legend

Presenters

Hesen Şerîf
Hesen Şerîf
Nazdar
Nazdar Ciziri
Agreen
Agreen Dilshad
Soran
Soran Îbrahîm Xeyat
Shahi
Shahi -
10 .30
Pirs 100
21 .00
Bekhte Baran