AVA هەواڵ

Mizgînî! Êdî em li ser HotBirdê jî di weşanê de ne.


Mizgînî! Êdî em li ser HotBirdê jî di weşanê de ne. 

AVA Entertainment;

Frekans: 11373

Pol:H

Symbol: Rate: 27500

Fec:3/4 fec